تبلیغات
دانش آموزان فردا - تاثیر فرهنگ ایران بر فرهنگ یونان باستان
دانش آموزان فردا
تلاش برای ظهور
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 تیر 1390 توسط میثم صفدری | نظرات ()
آنچه‌ كه‌ امروزه‌ به‌ عنوان‌ تمدن‌
نوین‌ جهانی‌ می‌شناسیم‌ با تاری تمدن‌ جهان‌ باستانی‌ شرق‌
فاصله‌ بسیار دوری‌ دارد.در سالهایی‌ كه‌ شرق‌ باستان‌ عمر
دوهزار ساله‌یا سه‌هزار ساله‌ خود را، پشت‌ سر می‌گذاشت‌
هیچگونه‌ تمدنی‌ شبیه‌ آنچه‌ در مدیترانه‌ شرقی‌، یا یونان‌ و
كرت‌ درسالهای‌ ..٥ تا ..٨ قبل‌ از میلاد مسیح‌ در غرب‌ ر
داد، اتفاق‌ نیفتاده‌ بود و غرب‌ باستان‌ هنوز دوران‌ زندگی‌
ما قبل‌ تاریخی‌ خود را طی‌ می‌كرد، تا اینكه‌ بالاخره‌ درگذر
سلسله‌ حوادث‌ دنیای‌ باستان‌ تمدنهایی‌ شبیه‌ تمدنهای‌ شرقی‌،
در مركز ایتالیا (تمدن‌ آتروسكها)، شمال‌ آفریقا (كارتاژها)
و جنوب‌ ایتالیا (یونانیان‌)، شكل‌ گرفت‌ و شایان‌ توجه‌ است‌
كه‌ در این‌ دوران‌ مهم‌ شكل‌گیری‌ فرهنگی‌، هنوز اقوام‌ و
قبایلی‌ كه‌ در همسایگی‌ این‌ مراكز زندگی‌ می‌كردند، بسیار
دور از تمدن‌ بودند و عجیب‌ است‌ كه‌ طی‌ چرخش‌ یكسویه‌، تمدن‌
باسابقه‌ شرق‌ باستان‌ كوله‌ بار تجارب‌ خود را به‌ تمدن‌ نوپای‌
غرب‌ سپرده‌ و خود در خیل‌ حوادث‌ روزگار محو شد و به‌ تمدنی‌
فراموش‌ شده‌ تبدیل‌ شد.
اما خاستگاه‌ فلسفی‌ و ایدئولوژیكی‌ این‌ تمدن‌ كجاست‌؟ تمدنی‌
كه‌ به‌ عنوان‌ تمدن‌ نوین‌ جهانی‌ از هنگام‌ اكتشافات‌ سده‌
شانزدهم‌ و خصوصا امپریالیسم‌ استعماری‌ سده‌های‌ نوزدهم‌ و
بیستم‌ در سراسر جهان‌ گسترش‌ یافت‌ چگونه‌ پدید آمد؟ شكی‌
نیست‌ كه‌ این‌ تمدن‌ محصول‌ مشترك‌ فرهنگ‌های‌ خاورمیانه‌
باستان‌و یونان‌ باستان‌است‌.اگر چه‌ یونان‌ به‌ عنوان‌
سرچشمه‌ تمدن‌ غرب‌ در كنار امپراطوری‌ ایران‌ پرورش‌ دهندگان‌
تمدن‌ غرب‌ بودند اما این‌ امر احتیاج‌ به‌ توضیح‌ دارد، چرا
كه‌ بر هیچكس‌ پوشیده‌ نیست‌ كه‌ در زمان‌ فرمانروایی‌ پارسیان‌
بود كه‌ فلسفه‌ یونانی‌، شكوفا شد .
در این‌ مقاله‌ اهتمام‌ داریم‌ به‌ اشاره‌ای‌ سرفصل‌ وار به‌ نقش‌
ایرانیان‌ باستان‌، (ازآغاز هخامنشیان‌ تا پایان‌ سلطنت‌
ساسانیان‌ از .٥٥ پیش‌ از میلاد تا .٦٥ پس‌ از میلاد)و به‌
عنوان‌ چكیده‌ تمدنهای‌ باشكوه‌ ایرانی‌ كه‌ تا قبل‌ از پارسیان‌
می‌زیسته‌اند، نظیر اقوام‌ قبل‌ ازعیلامیها، عیلامیها و
مادها از ...٣ تا .٥٥ ق‌.م‌،ازنقطه‌ نظر سیاست‌ و فرهنگ‌ و
فلسفه‌، در ظهور و شكوفایی‌ فلسفه‌و تمدن‌ یونانی‌ و
نهایتا شكل‌گیری‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ غرب‌ باستان‌.
نقش‌ ایران‌ از دیدگاه‌ سیاسی‌
امپراطوری‌ هخامنشی‌ اصولا صورت‌ تكامل‌ یافته‌ امپراطوری‌
ماد و امپراطوری‌های‌ سابق‌ بین‌النهرین‌ بوده‌ است‌.پیشروی‌
****و مادها در قرن‌ ششم‌ ق‌.م‌ در آسیای‌ صغیر حكومت‌ ماد را
تبدیل‌ به‌ بزرگترین‌ امپراطوری‌ خاورمیانه‌ كرد.اما با شورش‌
كورش‌ انشانی‌ (كورش‌ كبیر)، كه‌ درآن‌ زمان‌ از فرماندهان‌
مادی‌ بود و تسخیر اكباتان‌ (هگمتانه‌)، پایتخت‌ مادها و
شكست‌ آستیاگ‌ شاه‌ مادی‌، امپراطوری‌ ایران‌ تبدیل‌ به‌
امپراطوری‌ هخامنشی‌ شد.كورش‌ از بدو سلطنت‌ اقدام‌ به‌ گسترش‌
****و امپراطوری‌ پارس‌ كرد.او با شكست‌ دادن‌ لیدی‌ در غرب‌
آسیای‌ صغیر موفق‌ شد، اولین‌ گامهای‌ نفوذی‌ را دریونان‌
باستان‌بردارد; چرا كه‌ پادشاهی‌ لیدی‌ شهرهای‌ یونانیان‌ را
واقع‌ درسواحل‌ غربی‌ آسیای‌ صغیر درقرن‌ ششم‌ ق‌.م‌ ضمیمه‌ خود
كرده‌ بود و به‌ ناچار یونانیان‌ بالیدی‌ تماس‌ و آشنایی‌
زیادی‌ داشتند و ما این‌ نكته‌ را به‌ خوبی‌ می‌دانیم‌ كه‌،
یونانیان‌ غرب‌ مدیترانه‌ سهمی‌ اصیل‌ و مهم‌ در ادبیات‌، فلسفه‌،
هنر و معماری‌ یونانی‌ داشته‌اند و آنها بودند كه‌ برای‌
نخستین‌ بار اقوام‌ گل‌ و اسپانیا را با تمدن‌ یونانی‌ آشنا
ساختند و راه‌ را برای‌ تقلید رومیان‌ و سایر اروپاییان‌
غربی‌، كه‌ جانشین‌ ایشان‌ شدند; از فرهنگ‌ یونانی‌ هموار
ساختند.پس‌ از فتح‌ نه‌ چندان‌ مشكل‌ بابل‌، توسط كورش‌، پسرش‌
كمبوجیه‌ فتح‌ مصر را برعهده‌ گرفت‌ و در آنجا به‌ عنوان‌
فرعون‌ مصر علیا و سفلی‌ به‌ تخت‌ شاهی‌ نشست‌ و جانشین‌ شایسته‌
سلسله‌ سایی‌تیك‌ شد و این‌ تسلط ایرانیان‌ بر مصر، تا ظهور
اسكندر و بعد از سكندر تا فتح‌ مصر توسط رومیان‌ ادامه‌
داشت‌.****و ایران‌ درزمان‌ داریوش‌ اول‌ بازهم‌ گسترش‌ یافت‌.
داریوش‌ توانست‌ ****و پارسیان‌ را از شرق‌، تا دره‌ سند و هندوستان‌ و از غرب‌ تا تركیه‌ و دریای‌ آدریاتیك‌ و حدود
غربی‌ لیبی‌، از شمال‌به‌ ماورائ سیحون‌ و دریای‌ خزر و
كوههای‌ قفقاز و جنوب‌ روسیه‌ و از جنوب‌ به‌ دریای‌ عمان‌ و
خلیج‌ فارس‌ و عربستان‌ و حبشه‌، گسترش‌ دهد.با نگاهی‌ دقیق‌
به‌ ****و امپراطوری‌ پارس‌، متوجه‌ می‌شویم‌ كه‌، سلطه‌ همه‌
جانبه‌ ایران‌ بر روند شكل‌گیری‌ پیشرفت‌ اجتماعی‌ در بین‌
یونانیان‌ و حتی‌ سایر كشورهای‌ باستان‌، چندان‌ موضوع‌ عجیبی‌
نیست‌، در اكثر این‌ كشورها ایرانیان‌ فرماندهانی‌ را از
جانب‌ خود، به‌ سمت‌ حاكمان‌ شهرها منصوب‌ كردند كه‌ سرپرستی‌
آنها را نیز ساتراپ‌های‌ ایرانی‌ برعهده‌ داشتند.چنانكه‌ از
كتیبه‌های‌ داریوش‌ برمی‌آید، در این‌ سازمان‌ گسترده‌ حكومتی‌،
سی‌ ملت‌ مختلف‌، با خط، زبان‌، مذهب‌ و اخلاق‌ و رسوم‌ ویژه‌
خویش‌ در زیر فرمان‌ شاهنشاهی‌ ایران‌ زندگی‌ می‌كردند.
مستعمرات‌ یونانی‌ آسیای‌ صغیر، جزیره‌ قبرس‌، مقدونیه‌،
شهرهای‌ فنیقیه‌ و متصرفات‌ ایران‌ در حدود هندوستان‌ در امور
داخلی‌ خود استقلال‌ داشتند، ولی‌ در هر حال‌ فرمانروایان‌
ایرانی‌ در كلیات‌ امور بر كار ایشان‌نظارت‌ می‌كردند و
تغییرات‌ لازم‌ را اعمال‌ می‌كردند.سیاستهای‌ مداراگرانه‌
كورش‌، نظیر بازسازی‌ پرستشگاه‌ها، بازگرداندن‌ تبعیدیها به‌
موطنشان‌ و پذیرفتن‌ تنوع‌ مذاهب‌، در ایران‌ عصر باستان‌، كه‌
مبتنی‌ بر سیاستهای‌ امروزی‌ و نوین‌ جهانی‌ است‌ و امروزه‌
توسط جوامع‌ رشد یافته‌ دنیا به‌ كار گرفته‌ می‌شود و علاوه‌
بر كورش‌ بقیه‌ شاهان‌ پارسی‌ نیز از آن‌ پیروی‌ می‌كردند
تاثیرات‌ عمیقی‌ بر اندیشه‌های‌ سیاستگذاری‌ حكومتهای‌ رومیان‌
و مبانی‌ شكل‌گیری‌ دموكراسی‌ مشهور آتنی‌، در یونان‌ كلاسیك‌
گذاشت‌.این‌ سیاستها كه‌ در طول‌ دوره‌ حكومت‌ پارسیان‌ بر
ایران‌ زمین‌ تا قبل‌ از ظهور اسلام‌ به‌ كار گرفته‌ می‌شد،
هرگز وسیله‌ای‌ برای‌ حفاظت‌ از سلطنت‌، تلقی‌ نمی‌شد، بلكه‌
امكانی‌ بود برای‌ پیشرفت‌ تمام‌ جماعات‌ و گروهها، با آداب‌ و
مذاهب‌ مختلف‌ و در نهایت‌ سوق‌ دادن‌ جامعه‌ ایرانی‌ به‌ سمت‌
تكاملی‌ همه‌ جانبه‌ و در خور شان‌شان‌، ایرانیان‌ همچنین‌ در
ساخت‌ ابزار و اجرای‌ تاكتیكهای‌ نظامی‌ از هماورد زمانشان‌،
یونان‌ پیشی‌ گرفته‌ و در زمان‌ صلح‌ نیز یونانیان‌ را در ساخت‌
افزار و آلات‌ جنگی‌، نظیر ساخت‌ كشتیهای‌ تندرو،یاری‌
می‌رساندند.در میدانهای‌ نبرد، ایرانیان‌ با نبوغ‌ و
درایتی‌ كه‌ از خود نشان‌ می‌دادند در بیشتر جنگها، كنترل‌
نبرد را بدست‌ داشتند و با وجودی‌ كه‌ شكستهایی‌ هم‌ از
سپاهیان‌ یونانی‌ داشتند، نظیر شكست‌ سنگینی‌ كه‌ در نبرد
ماراتون‌ ازهوپلیدهای‌ آتنی‌ متحمل‌ شدند، اما این‌ شكستها
مقطعی‌ بود و تاثیری‌ بر، تسلط درازمدت‌ ایرانیان‌، بر
یونانیان‌ نگذاشت‌ و ایرانیان‌ همچنان‌ برتری‌ خود را حفظ
كردند.در آن‌ زمان‌ یونان‌، شامل‌ سه‌ حكومت‌ مستقل‌ آتن‌،
اسپارت‌ و تبس‌ بود.كه‌ این‌ سه‌ دولت‌ بر سر به‌ قدرت‌ رسیدن‌
سالها با هم‌ نبرد داشته‌اند.در سال‌ ٣٧١ ق‌.م‌ این‌ سه‌ دولت‌
اقدام‌به‌ تشكیل‌ اتحادیه‌ كوتاه‌مدت‌ پلوپنز پرداختند اما
در سال‌ ٣٧١ ق‌.م‌ نقطه‌ عطفی‌ در جنگهای‌ ائتلافی‌ میان‌ این‌
سه‌ دولت‌ و متحدانش‌ محسوب‌ می‌شود.در این‌ سال‌ اپامینوداس‌
یكی‌ از رهبران‌ تبسی‌ به‌ آزاد كردن‌ بندگان‌ در مسینا و منحل‌
كردن‌ اتحادیه‌ پلوپنز پرداخت‌، به‌ همین‌ دلیل‌ اسپارت‌ نیم‌
بیشتر شهروندان‌ و اتحادیه‌اش‌ را، كه‌ سلاح‌ اصلی‌اش‌ محسوب‌
می‌شد، از دست‌ داد و شهر به‌ قدرتی‌درجه‌ دوم‌، كه‌ فقط
اهمیت‌ منطقه‌ای‌ داشت‌ تنزل‌ كرد.این‌ امر، به‌ یك‌ واكنش‌
زنجیره‌ای‌ جنگهای‌ بین‌ دولت‌ها و انقلابات‌ در پلوپنز
انجامید.شهروندان‌ تهی‌دست‌ خواهان‌ اصلاحات‌ ارضی‌، لغو
بدهی‌ها و حكومتی‌ بودند كه‌ كمتر مستبد باشد.این‌
انقلابها به‌ تدریج‌ به‌ یونان‌ مركزی‌ گسترش‌ یافت‌ و انبوه‌
تبعیدیان‌ و تهیدستان‌ سرگردان‌ را به‌ جای‌ گذاشت‌، یگانه‌ بخت‌
بسیاری‌ از این‌ مردم‌ تنگدست‌ و سرگردان‌ برای‌ امرار معاش‌،
فروش‌ خود به‌ عنوان‌ مزدور جنگی‌ بود.این‌ پدیده‌، باعث‌ شد
كه‌ هزاران‌ یونانی‌، به‌ صورت‌ سیل‌آسا از دریای‌ اژه‌ بگذرند
و به‌ استخدام‌ ارتش‌ ایران‌ درآیند و این‌ مزدوران‌ استخدام‌
شده‌ به‌ راحتی‌، سبك‌ و سیاق‌ زندگی‌ پارسیان‌ را پذیرفتند و
از این‌ رو در راه‌ منافع‌ ایران‌ می‌جنگیدند.در سال‌ ٣٨٦ ق‌.
م‌ تجارت‌ با شرق‌ نیز رونق‌ زیادی‌ داشت‌.
این‌ تجارت‌ از طریق‌شهرهای‌ یونانی‌ واقع‌ در ساحل‌ غربی‌ آسیای‌ صغیر انجام‌ می‌گرفت‌ كه‌ در این‌ سال‌ هنوز هم‌ زیر تسلط ایران‌ قرار داشت‌.
در همین‌ زمان‌ بود كه‌ امپراطوری‌ ایران‌ به‌ عنوان‌ حكم‌،
مفاد صلح‌ را میان‌ اسپارت‌ و آتن‌ تنظیم‌ كرد و زمینه‌ را
برای‌ نظارت‌ هرچه‌ بیشتر، بر شهرهای‌ یونانی‌ واقع‌ در ساحل‌
غربی‌ آسیای‌ صغیر فراهم‌ كرد.
با ظهور اسكندر بزرگ‌، در سال‌ ٣٣٦ ق‌.م‌ و تلاشهای‌ او برای‌
اجرای‌ نقشه‌های‌ پدر مقتولش‌، فیلیپ‌ دوم‌ توانست‌ سراسر
امپراطوری‌ ایران‌ را فتح‌ كند.فتوحات‌ او، مرحله‌ جدیدی‌ در
تاری یونان‌ و خاورمیانه‌ باستان‌ پدید آورد.این‌ مرحله‌،
عصر "هلنیستی‌"، نامیده‌ می‌شود.
اسكندر تصمیم‌ داشت‌ جمعیت‌ بومی‌ را بیشتردر امور نظامی‌ و
اداری‌ درگیر كند.او قصد داشت‌ بابل‌، شهر باستانی‌
خاورمیانه‌ را، پایتخت‌ امپراطوری‌ خود كند اما جانشینان‌ او
به‌ این‌ سیاست‌ اعتنایی‌ نداشتند و تا نهایت‌امكان‌ از
الگوهای‌ یونانی‌ و مقدونی‌سرمشق‌ می‌گرفتند اما وقتی‌
مهاجرت‌ بزرگ‌ یونانیان‌، به‌ پایان‌ رسید پادشاهان‌ هلنیستی‌
بیش‌ از پیش‌ به‌ مردم‌ شرقی‌ وابسته‌ شدند.ظهور نخبگان‌ جدید
فرمانروا تاثیر بسیار كمی‌ بر ساختارهای‌ اجتماعی‌ این‌
ناحیه‌ گذاشت‌ و فقط لایه‌های‌ فوقانی‌ جامعه‌ تغییر كرده‌ بود.
از لحاظ سازمانی‌ ****و پادشاهی‌ سلوكیه‌ بسیار شبیه‌
شاهنشاهی‌ ایران‌ بود.پس‌ از روی‌ كار آمدن‌ پارتها
(اشكانیان‌) خود را وارث‌ امپراطوری‌ پارس‌ می‌دانستند، ولی‌
پارسها به‌ پارتها به‌ چشم‌ بیگانه‌ می‌نگریستند.روی‌ همین‌
اصل‌ فرهنگ‌ پارتها كه‌ نشات‌ گرفته‌ از تمدن‌ یونانی‌ بود دوام‌
چندانی‌ نیاورد و آنچه‌ باقی‌ ماند فرهنگ‌ ایرانی‌ بارور شده‌
با تمدن‌ یونانی‌ بود كه‌ در عصر ساسانی‌ به‌ مرحله‌ ظهور رسید.
با قدرت‌ یافتن‌ رومیان‌ و كاهش‌ قدرت‌ سلوكیان‌ رومیان‌
توانستند مصر را تصرف‌ كنند.همینطور كه‌ پیش‌ از این‌ اشاره‌
شد، مصر كه‌ تا قبل‌ از سلوكیان‌ تماما تحت‌ فرمان‌ ایرانیان‌
بود، نقش‌ واسطه‌ای‌ را ایفا كرد، كه‌ انتقال‌دهنده‌ بخشی‌ از
فرهنگ‌ و تمدن‌ ایرانی‌ به‌ رومیان‌ قدرت‌طلب‌ بود.به‌ همین‌
ترتیب‌ روم‌ با تسخیر یونان‌ و سراسر اروپا، قدرت‌ لازم‌ برای‌
رویارویی‌ با هماورد بزرگش‌، یعنی‌ امپراطوری‌ ساسانی‌ را
پیدا كرد و جهان‌ باستان‌ شاهد رویارویی‌ دو قدرت‌ بزرگ‌ شد.
جهانی‌ كه‌ به‌ گفته‌ بسیاری‌ از مورخان‌ رومی‌ و یونانی‌، كه‌
میانه‌ خوبی‌ با پارسیان‌ نداشتند، شامل‌ دو قطب‌ نیرومند
ایران‌ و روم‌ بود.
امپراطوری‌ ساسانی‌ همانند امپراطوری‌ پارس‌، بر دو پایه‌ دین‌
و مركزیت‌ استوار بود.آنان‌ به‌ سرعت‌ سیستم‌ حكومتی‌ كشور را
كه‌ با حمله‌ اسكندر و همچنین‌ الگوبرداری‌های‌ دوره‌ اشكانی‌
كاملا نابود شده‌ بود، بازسازی‌ كردند و دولتی‌ تشكیل‌
دادند كه‌ قدرت‌ كشور را متمركز كرده‌ و با اقتدار تمام‌
سراسر امپراطوری‌ پارس‌ را یكپارچه‌ ساخت‌ و عظمت‌ سیاسی‌ و
فرهنگی‌ فراموش‌ شده‌ ایران‌ را دوباره‌ زنده‌ كرد.دوره‌های‌
اوج‌ شاهنشاهی‌ آنها زمان‌ سلطنت‌ اردشیر یكم‌ و پسرش‌ شاپور
یكم‌ و پادشاهی‌ شاپور دوم‌ در قرن‌ چهارم‌ و خسرو یكم‌
(انوشیروان‌) در سده‌ششم‌ میلادی‌ بود كه‌ توانستند
پیروزیهای‌ چشمگیری‌ در برابر رومیان‌ به‌دست‌ آورند.نظیر
تصرف‌ شهرهای‌، "انطاكیه‌"، "ادس‌"، دارا و "آپامه‌آ" و
دستگیری‌ امپراطور والرین‌ توسط شاپور یكم‌.این‌ شكست‌ برای‌
رومیان‌ تا چهل‌ سال‌ ادامه‌ داشت‌.امپراطوری‌ ساسانی‌ همچنین‌
توانست‌ با پیروزیهای‌ شاپور دوم‌ و درایت‌ و دوراندیشی‌ خسرو
انوشیروان‌ و انضباط سیاسی‌ دیگر شاهان‌ ساسانی‌ در قبال‌ روم‌،
تاثیرات‌ قابل‌توجهی‌ در ساختار فرهنگی‌ و مذهبی‌ رومیان‌
بگذارد.
ازجمله‌ مهمترین‌ این‌ تاثیرات‌ كه‌ تا امروز بیشتر جوامع‌
جهانی‌ خصوصا مسیحیان‌ جهان‌ و تمدن‌ غرب‌، كه‌ اساس‌ مذهبی‌ آن‌
بر اساس‌ مسیحیت‌ استوار شده‌ به‌ آن‌ مدیون‌ هستند، استقرار
مسیحیت‌ در جهان‌ باستان‌ توسط شاپور یكم‌ بود.وی‌ با اجرای‌
سیاست‌ انتقال‌ صدها هزار ساكنان‌ مسیحی‌ سوریه‌، كلیكیه‌ و
كاپادوكیه‌ به‌ داخل‌ ایران‌ نقشی‌ سرنوشت‌ساز را در استقرار
این‌ مذهب‌ بزرگ‌ جهانی‌ ایفا كرد.چرا كه‌ در این‌ زمان‌
مسیحیان‌ به‌ شدت‌ تحت‌ آزارهای‌ امپراطوری‌ والرین‌ در روم‌
بودند.هم‌ كارنامه‌ شاپور (در كتیبه‌ او) و (هم‌ وقایع‌ شمار
مسیحی‌- عربی‌ سعرت‌)، تایید می‌كند كه‌ مسیحیان‌ انتقال‌ داده‌ شده‌ در بین‌النهرین‌، پارس‌ و پارت‌ اسكان‌ داده‌ شده‌اند و
این‌ شد كه‌ در آغاز قرن‌ پنجم‌ میلادی‌ امپراطوری‌ ساسانی‌
تبدیل‌ به‌ بزرگترین‌ پناهگاه‌ برای‌ بسیاری‌ از مسیحیان‌
امپراطوری‌ روم‌ شرقی‌ شد كه‌ از دست‌ آزارهای‌ امپراطور روم‌،
گالریوس‌، به‌ ایران‌ پناه‌ آوردند.
تاثیرات‌ ایران‌ بر فلسفه‌ و هنر و معماری‌ غرب‌
سرزمین‌ ایران‌ باستان‌ فقط محل‌ زندگی‌ ایرانیان‌ بومی‌ نبود.
در آن‌ اعصار اقوام‌ دیگری‌ مانند یونانیان‌، لیدی‌ها،
لیكیایی‌ها، مصریان‌، بابلیان‌ و بعد از آن‌ مسیحیان‌ و
اقوام‌ پناهنده‌ رومی‌ در ایران‌ زندگی‌ می‌كردند كه‌ بسیاری‌
از آنها به‌ عنوان‌ كارگران‌ موقت‌ یا دائمی‌ در ایران‌ كار
می‌كردند.اساسا یكی‌ از عوامل‌ مهم‌ انتقال‌ فرهنگ‌ و هنر
از كشوری‌ به‌ كشور دیگر وجود افرادی‌ به‌ صورت‌ اقامت‌ موقت‌
یا دائمی‌ در كشوری‌ بوده‌ و هست‌ و تاثیری‌ كه‌ این‌ اقوام‌
پناهنده‌ ایران‌ باستان‌ بر فلسفه‌ و هنر و معماری‌ اروپا
گذاشتند، عجیب‌ اما فراموش‌شده‌ است‌.سنگ‌ نبشته‌های‌ داریوش‌
در مورد تخت‌جمشید حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ هنرمندان‌ و معماران‌
یونانی‌ و ساردی‌ نیز در ساختن‌ تخت‌جمشید سهم‌ داشته‌اند و
وقتی‌ به‌ آتن‌ برگشته‌اند درباره‌ عظمت‌ تخت‌جمشید سخن‌ها
گفته‌اند و در نهایت‌ از طرح‌ و معماری‌ تخت‌ جمشید در
برنامه‌ ساختمانی‌ اكروپلیس‌ در آتن‌ استفاده‌های‌ بی‌شماری‌
كرده‌اند.برای‌ یك‌ بیننده‌ عادی‌ هم‌ شاید شباهت‌های‌ زیاد
بنای‌ ویران‌شده‌تخت‌جمشید با بنای‌ اكروپلیس‌ جالب‌ توجه‌
باشد، این‌ نوع‌ معماری‌ ستون‌دار، كه‌ اساس‌ معماری‌ یونانیان‌
را تشكیل‌ می‌داد تا ظهور امپراطوری‌ روم‌ بر اروپا رواج‌
داشت‌.درباره وبلاگ
آینده سازان مملکت در دبیرستان 17شهریور
موضوعات
آخرین مطالب
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

javahermarket

javahermarket

اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها

مجموعه ده مستند جذاب


مجموعه 10 مستند جذاب و تماشایی

مجموعه ای استثنایی از بهترین مستندهای دنیا

دوبله فارسی

هیجان را به خانه های خود ببرید!!!

این مجموعه استثنایی شامل مستندهای زیر می باشد :

1- مستند سفر به اعماق جهان ، با استيون هاوکينگ (سفر در زمان): نام او استيون هاوکینگ است. فیزیکدان و کیهان شناس و انسانی خیال پرداز . با اینکه نمی تواند حرکت کند و برای صحبت مجبور به استفاده از کامپیوتر است , برای استفاده از ذهن خود او آزادی کامل دارد. می تواند آزادانه به کاوش جهان بپردازد و به سال های بزرگی فکر کند مانند اینکه سفر در زمان امکان پذیر است یا راه میانبری به آینده پیدا کند.

2- مستند توقف زمان ، برک دنس: برنامه توقف زمان آزمایش ها و تر دستی هایی را نشان می دهد که توسط حرفه ای های آموزش دیده انجام می شوند.

3- مستند پيام اضطراري (سقوط هواپيماي 747 خطوط هوايي بريتانيا): بر فراز اقیانوس هند فاجعه ای رخ میدهد.در ارتفاع بیش از 10 کیلومتری زمین، هر 4 موتور هواپیمای 747 خطوط هوایی بریتانیا از کار می­افتند.پرواز شماره 9 خطوط هوایی بریتانیا بدون موتور و با توانی ناچیز به سمت اقیانوس سقوط میکند.خدمه میکوشند تا از برخورد هواپیما با دریا جلوگیری کنند. چه چیزی باعث از کار افتادن جت عظیم آنها و تهدید جان تمام سرنشینان شده است؟

4- مستند فوت و فن (چتر بازی): بسیاری از ما از دیدن سقوط آزاد متعجب می شویم و فکر می کنیم چطور ممکنه. حالا


تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار