تبلیغات
دانش آموزان فردا - موعود آخر الزمان از دیدگاه مسیحیت
دانش آموزان فردا
تلاش برای ظهور
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 اسفند 1389 توسط مهدی موسوی | نظرات ()

موعود آخر الزمان از دیدگاه مسیحیت


مسیحیان معتقد به ((بازگشت مسیح))[1] هستند. در مسیحیت، در عهد جدید نجات دهندگی به حضرت عیسی نسبت داده شده است، زیرا او مأمور شده است كه امت خویش را از گناه نجات بخشد. مسیحیان با تعابیر زیادی از آمدن مصلح جهانی خبر داده‌اند، گاهی از آن به ((ملكوت خدا)) تعبیر می‌كنند. از الفاظی همچون شیلو، روح راستین، پسر انسان نیز بارها در آیات انجیل برای بیان دوره آخر الزمان استفاده گردیده است.


وجود مصلح جهانی از اعتقادات چهار دین بزرگ جهان یعنی اسلام و مسیحیت و یهود و زرتشت است و اختصاص به اسلام ندارد و ادیان دیگر نیز به مصلح و منجی اعتقاد دارند و در سرتاسر كتب مقدسه از صلح و امنیت و حكومت دینی بر جهان، در آخر الزمان خبر داده شده است.

در اینجا ما به بررسی دین مسیحیت پیرامون مصلح آخر الزمان می‌پردازیم از اینرو كلماتی از كتاب مقدس كه صفات و خصوصیات مصلح جهانی را بیان كرده و نشان دهنده اعتقاد آنان به مصلح و منجی است نقل می‌نماییم.

مسیحیان معتقد به ((بازگشت مسیح))[1] هستند. در مسیحیت، در عهد جدید نجات دهندگی به حضرت عیسی نسبت داده شده است، زیرا او مأمور شده است كه امت خویش را از گناه نجات بخشد. مسیحیان با تعابیر زیادی از آمدن مصلح جهانی خبر داده‌اند، گاهی از آن به ((ملكوت خدا)) تعبیر می‌كنند. از الفاظی همچون شیلو، روح راستین، پسر انسان نیز بارها در آیات انجیل برای بیان دوره آخر الزمان استفاده گردیده است.

 

در انجیل متّی باب 24 آیه 27 آمده است:

((همچنانكه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می‌شود، ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد شد، آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدیدار گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی كنند و پسر انسان را ببینند كه برابرهای آسمان با قوّت و جلال می‌آید. اما از آن روز و ساعت هیچكس اطلاع ندارد حتی ملائكه آسمان. بنابراین شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی كه گناه نبرید پسر انسان می‌آید.))


همچنین در انجیل متّی، باب 31 آن حضرت را به نام فرزند انسان خوانده و می‌فرماید:


((و چون فرزند انسان در جلال خود خواهد آمد با جمیع ملائكه مقدمسه بر كرسی بزرگی قرار خواهد گرفت و همگی قبائل نزد وی جمع خواهند گشت و آنها را از یكدیگر جدا خواهد نمود، چنانكه شبانی میش‌ها را از بزها جدا بنماید[2]، آنگاه ملك به اصحاب یمین خواهد گفت: أی بركت یافتگان خدا بیایید و آن مملكت را كه از ابتدای عالم برای شما مهیا شده بود تصرف نمایید.)) [3]


همچنین در انجیل مرقس باب 13، شماره 26 می‌گوید:


((آنگاه پسر انسان را ببینید كه با قوّت و جلال عظیم برابرها می‌آید و در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهای زمین تا اقصای فلك فراهم خواهد آورد. ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچكس اطلاع ندارد، نه فرشتگان و نه پسر، پس بر حذر باشید و بیدار شده و دعا كنید، زیرا نمیدانید كه آنوقت كی میشود[4]، پس بیدار باشید زیرا نمیدانید كه در چه وقت صاحبخانه می‌آید، در سام، یا نصف شب یا با بانگ خروس یا صبح. مبادا ناگهان آمده و شما را خفته یابد. اما آنچه به شما می‌گویم و به همه می‌گویم اینكه بیدرا باشید.)) [5]


همچنین در انجیل لوقا باب 12 شماره 35 و 36 می‌گوید:

((كمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افراشته بدارید….. خوشا به حال آن غلامان كه آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد…. پس شما نیز مستعد باشید زیرا در ساعتی كه گمان نمی‌برید پسر انسان می‌آید.))


همچنین در انجیل لوقا باب 21 آمده:

((زلزله‌های عظیم در جایها و قحطیها و وباها پدید می‌آید و چیزهای هولناك و علامات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد… اورشلیم پایمال امتها خواهد شد تا زمانهای امتها به انجام رسد و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین تنگی و حیرت از برای امتها روی خواهد نمود… و دلهای مردمان ضعف خواهد كرد از خوف و انتظار آن وقایعی كه بر ربع مسكون ظاهر می‌شود و آنگاه پسر انسان را خواهند دید كه برابری سوار شده با قوّت و جلال عظیم می‌آید.))


(فرزند انسان) كیست؟


بر خلاف آنچه گروهی از علماء و مفسرین انجیل پنداشته‌اند فرزند انسان كه در آیات فوق زمامدار و حامل لواء سلطنت جهانی در آینده معرفی شده است حضرت مسیح نیست. زیرا چنانچه از عبارات فوق معلوم میشود، بشارت دهنده خود حضرت مسیح است و از شخصی بشارت می‌دهد كه در آینده جمیع ملل نزد او گرد می‌آیند.

از جملات ((او خواهد آمد)) و ((قرار خواهد گرفت))، ((نزد او جمع خواهند گشت)) و امثال آن، بدست می‌آید كه شخص مورد بشارتِ حضرت مسیح، در عصر وی نبوده، بلكه بعداً خواهد آمد.

از اندك تأملی در بشارت فوق میتوان نتیجه گرفت كه مقصود از فرزند انسان فردی است كه بزرگترین نمونه انسانیت و شاخصترین مولود عالم انسانی، حضرت ولیعصر علیه السلام می‌باشد كه تمام امم نزدش گرد می‌آیند و زمام امور اجتماع را در دست خود خواهند گرفت و جمالاً بدون داوری و قضاوت مذهبی میتوان این برداشت را نمود كه مسیح علیه السلام درباره فردی غیر از خود سخن می‌گوید كه او همان مصلح و منجی آخر الزمان است.


در انجیل یوحنّا باب 14 شماره 16 آمده:

((من از پسر خواهم خواست و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد كرد تا همیشه با شما بماند یعنی روح راستی، كه جهان نمی‌تواند او را قبول كند، زیرا كه او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد، اما شما او را می‌بینید زیرا كه با شما می‌ماند و در میان شما خواهد بود.))

 

و در انجیل یوحنّا باب 15 شماره 27 می‌گوید:

((لیكن چون تسلی دهنده كه او از جانب پدر نزد شما آید یعنی روح راستی كه از پدر صادر می‌گردد او بر من شهادت خواهد داد و شما نیز شهادت خواهید داد.))

 

و در انجیل یوحنّا باب 16 شماره 7 آمده:

((راست می‌گویم كه رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت داوری و ملزم خواهد نمود. اما بر گناه، زیرا كه به من ایمان نمی‌آورید و اما بر عدالت، از آن سبب كه نزد پدر خود می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید و اما بر داوری، از آن رو كه بر رئیس این جهان حكم شده است و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم لیكن آلان طاقت تحمل آنها را ندارید و لیكن چون او یعنی روح راستی آید شما را به جمع راستیها هدایت خواهد كرد. زیرا كه او از خود تكلّم نمی‌كند بلكه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد زیرا كه از آنچه آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد، هر چه از آنِ پدر است از آنِ من است. از این جهت گفتم كه از آنچه آنِ من است می‌گیرد و به شما خبر خواهد داد.))

 

و در انجیل متّی بشارت 48 آمده:

((هر كس كه غالب آید وی را بر قبائل اقتدار خواهم داد كه بر آنها به عصای آهنین حكمرانی خواهد كرد به نوعی كه من از پدر خود یافته‌ام و من او را ستاره سحری خواهم داد. هر كس كه گوش دارد بشنود كه روح به كلیساها چه می‌گوید، آنكس كه گوش دارد بشنود كه روح به كلیساها چه می‌گوید.))

حضرت عیسی در آیات فوق از چه كسی بشارت می‌دهد؟


اگر چه عده‌ای از مسیحیان اصرار و پافشاری دارند كه مورد بشارت در این قیام جهانی خود حضرت مسیح علیه‌السلام است كه در آخر الزمان از آسمان فرود آید و زمام امور بشریت را در دست گیرد ولی چنانچه قبلاً بیان شد و آیات فوق نیز گواهی می‌دهد مورد بشارت بطور قطع خود حضرت عیسی نیست بلكه منظور پرچمدار انقلاب و عدل جهانی حضرت مهدی علیه‌السلام است كه به قدرت و نصرت الهی بر جهان حكومت خواهد كرد.


برداشتهایی از كتاب مقدس انجیل:


از گفته‌های كتاب مقدس استفاده می‌شود كه:

 

انجیل متّی باب 24، آیه 27:

 

شخصی برای اصلاح جامعه بشری و تشكیل حكومت جهانی به نام روح راستی یا تسلی دهنده یا روح خدا و یا پسر انسان خواهد آمد و مسیحیت انتظار او را دارد.


انجیل لوقا، باب 21:


قبل از آمدن او جنگهای عالمگیر، خصوصاً در منطقه فلسطین روی می‌دهد كه همه را به وحشت می‌اندازد كه چنان مصیبت بزرگی در عالم واقع نشده.


آیه 21 انجیل مرقس، باب 13:


همه ملتهای جهان و تمام مردم دنیا از او پیروی می‌كنند و زیر نفوذ او خواهند بود و او بر جهان حكومت خواهد كرد او رئیس جهان خواهد بود.


و از آیه 16 انجیل یوحنّا، باب 14 استفاده می‌شود كه:


جهان فعلی به خاطر عدم رشد فكری و یا جهل و نادانی نمی‌تواند او را قبول كنند و وجودش را احساس نماید.


او در عین آنكه همیشه با مردم جهان خواهد بود، مردم جهان او را نمی‌بینند و اگر ببینند نمی‌شناسند. یعنی ممكن است در بین مردم زندگی كند ولی او را نشناسند و ندانند كه او روزی قیام خواهد كرد و تشكیل حكومت جهانی خواهد داد.


و با توجه به باب 21 از انجیل لوقا استفاده می‌شود كه:


6-   قبل از آمدن او دنیا پر از ظلم و جور می‌شود و سراسر جهان را ستمگران احاطه می‌كنند.


7-  او مردم را به عدالت ملزم می‌كند و خودش به عدالت داوری می‌نماید.


8-  او ظلم و ستم را از روی زمین محو می‌كند و نمی‌گذارد احدی به كسی ظلم كند و اثری از ستمگران روی زمین باقی نمی‌ماند.

 

همچنین از آیه 7 انجیل یوحنّا باب 16 استفاده می‌شود كه:


9-  او از خود تكلم نمی‌كند بلكه آنچه از خداوند و پیامبران شنیده است خواهد گفت.

 

10- وقتی او بیاید مردم دنیا را به همه راستیها هدایت خواهد نمود.

 

11- او مردم دنیا را از امور آینده، با خبر خواهد كرد، زیرا به جمیع علوم اولین و آخرین احاطه دارد.


12- او حضرت عیسی را جلال خواهد داد و او را از تمام اتهاماتی كه دشمنان او یا دوستان نادانش به او بسته‌اند نجات می‌دهد.


13- به پیامبری حضرت عیسی علیه‌السلام شهادت می‌دهد.


14- مردم مسیحی قبل از دیگران به حقانیت او شهادت می‌دهند.[6]

 

از آیه 26 انجیل مرقس باب 13 استفاده می‌شود كه:


15- همه باید منتظر او باشند زیرا وقت ظهورش مشخص نیست حتی ملائكه آسمانها هم نمی‌دانند و بالاخره جز خداوند كسی از آمدنش اطلاع ندارد، بنابراین همه باید بیدار باشند و آمدنش را انتظار داشته باشند.


16-  همه چیز در اختیار او قرار گرفت و او برابرهای آسمان با قوّت و جلال خواهد آمد.


17- آمدن او دارای علائمی است و در آن زمان علامت پسر انسان در آسمان هم پدیدار می‌گردد.

 

 منبع: محاکمه

پاورقی :-----------------------

 


[1] - Messiahnism


[2]-  انجیل متّی، باب 32.

[3] - انجیل متّی، باب 34.

[4] - انجیل مرقس، باب 13، شماره 26 و 27.

[5]-  انجیل مرقس، باب 13، شماره 35.

 


درباره وبلاگ
آینده سازان مملکت در دبیرستان 17شهریور
موضوعات
آخرین مطالب
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

javahermarket

javahermarket

اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها

مجموعه ده مستند جذاب


مجموعه 10 مستند جذاب و تماشایی

مجموعه ای استثنایی از بهترین مستندهای دنیا

دوبله فارسی

هیجان را به خانه های خود ببرید!!!

این مجموعه استثنایی شامل مستندهای زیر می باشد :

1- مستند سفر به اعماق جهان ، با استيون هاوکينگ (سفر در زمان): نام او استيون هاوکینگ است. فیزیکدان و کیهان شناس و انسانی خیال پرداز . با اینکه نمی تواند حرکت کند و برای صحبت مجبور به استفاده از کامپیوتر است , برای استفاده از ذهن خود او آزادی کامل دارد. می تواند آزادانه به کاوش جهان بپردازد و به سال های بزرگی فکر کند مانند اینکه سفر در زمان امکان پذیر است یا راه میانبری به آینده پیدا کند.

2- مستند توقف زمان ، برک دنس: برنامه توقف زمان آزمایش ها و تر دستی هایی را نشان می دهد که توسط حرفه ای های آموزش دیده انجام می شوند.

3- مستند پيام اضطراري (سقوط هواپيماي 747 خطوط هوايي بريتانيا): بر فراز اقیانوس هند فاجعه ای رخ میدهد.در ارتفاع بیش از 10 کیلومتری زمین، هر 4 موتور هواپیمای 747 خطوط هوایی بریتانیا از کار می­افتند.پرواز شماره 9 خطوط هوایی بریتانیا بدون موتور و با توانی ناچیز به سمت اقیانوس سقوط میکند.خدمه میکوشند تا از برخورد هواپیما با دریا جلوگیری کنند. چه چیزی باعث از کار افتادن جت عظیم آنها و تهدید جان تمام سرنشینان شده است؟

4- مستند فوت و فن (چتر بازی): بسیاری از ما از دیدن سقوط آزاد متعجب می شویم و فکر می کنیم چطور ممکنه. حالا


تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار